Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Jsem zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly Magistrátu města Havířova.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM Vyškov (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris Karviná (semináře pro školství), z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Středisko služeb školám v Brně.  

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost už nepřijímám!

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály a zpravidla také doplňkové materiály na CD (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy, a to i po jejich skončení (elektronickou cestou)

- na základě domluvy (a v rámci svých časových možností) ve výjimečných případech také realizuji školení a konzulatace připravená podle konkrétního zadání příslušného "orgánu veřejné správy" (ať už přímo nebo prostřednictvím agentury), dosud se jednalo například o následující instituce:

- Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech  

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

- Statutární město Ostrava

- Statutární město Teplice 


Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání Právní rámec řízení škol a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY


Na trhu je nové vydání úspěšné publikace, podrobné informace naleznete zde: 

Letak_pravní_ramec_rizeni_skoly_3.vydání.doc

Anketa

Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? Hlasujte kliknutím na příslušný den.

Přečtěte si na webu Česká škola: Bohouš chce víc chlebíčků!

Dotace škodí. Korumpují. Pod praporem vzdělanostní společnosti zdevastovaly vzdělávací systém. Pod praporem startování hospodářského růstu (a pod dalšími výpravnými standardami) zdevastují celou zemi.

TSM – Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě

 

http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=2865

Nové publikace

27.06.2017 14:00

Zajímavý materiál ke kritériím "3 E"

Na webu NKÚ doporučuji Vaší pozornosti velmi zajímavou prezentaci k problematice 3 E:https://www.nku.cz/assets/o-nas/konference-seminare/2017/seminar-principy-3E/nku_regentikova_3e_priklady_selhani_vks.pdf  Malá ukázka z prezentace - příklad...
14.06.2017 20:20

Účetnictví školské příspěvkové organizace

Vzdělávací agentura Paris Karviná poslala na trh přepracované vydání zdařilé publikace Účetnictví školské příspěvkové organizace. Zájemcům nabízí na svém webu nejen publikaci samu:...
14.06.2017 19:07

Knihy z nakladatelství Paris Karviná

BOZP  PO v příkladech školské...

 

Aktuality

16.07.2017 21:11

Čtení na léto z jiného soudku

Vážení návštěvníci mých webových stránek, rozhodl jsemse, že Vás tentokrát nebudu rozčilovat zákonem o kontrole ařízení veřejných financí, ale (když je to léto), nabídnutrochu jiné téma, protože...
14.07.2017 21:19

Sněmovna schválila nový kontrolní zákon

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí se dnes (poslední den konání schůze) kupodivu dostal na pořad jednání a Poslanecká sněmovna PČR předlohu ve třetím čtení schválila, posunutí účinnosti na...
21.06.2017 20:12

Kritický rozbor zákona o řízení a kontrole veřejných financí na stránkách Good Governance

http://goodgovernance.cz/wp-content/uploads/2016/12/Analyza-navrhu-zakona-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-final.pdf

Téma

12.01.2017 19:06

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Připomínky k předloze, kterou schválila Vláda ČR dne 19. 12. 2016ÚvodZákon má nahradit zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášku (č. 416/2004 Sb.). Stávající zákon o...
05.10.2015 18:45

Inventarizace zase a znovu

Veřejná sféra se často potýká s plněním různých povinností, ojejichž smyslu lze s úspěchem pochybovat. Vyplňují se různéformuláře, hlášení, předstírá se, fabuluje ...  Není těžkése...
11.09.2013 20:06

Úspory nevypadají dobře jen na papíře

Zdroj: Expense Reduction Analysts Corporate (CS)         Papír je ve...

Odpovědi na elektronické dotazy

23.03.2017 19:33

Můžeme používat majetek s nulovou zůstatkovou cenou?

Jsme příspěvková organizace. Ve stavu máme majetek, který byl bohužel odepsaný v roce 2016 do zůstatkové ceny 0,-. Tento majetek ale stále používáme. Je nějaká možnost kromě toho, že musíme majetek vyřadit, i když je zcela funkční?ČÚS 708 nezakazuje používat majetek, který má nulovou...
07.01.2014 20:02

Lze stanovit ve vnitřní směrnicí maximální výši ceny za nocleh?

      Při kontrole na jedné PO jsme zjistili, že zaměstnanec uhradil při pracovní cestě za jeden nocleh 700 Kč, ale PO mu proplatila jen 600 Kč (100 Kč hradil zaměstnanec ze svého), s odvoláním na vnitřní směrnici, kde má PO stanoveno, že ubytování bude hrazeno maximálně...
02.09.2013 20:11

Průběžná veřejnosprávní kontrola. Zákon č. 320/2001 vymezuje předběžné, průběžné a následné VSK. Popisuje, co se v jednotlivé fázi kontroluje atd. Ukládá ale tento zákon (nebo z jiný předpis) striktní povinnost provádět průběžnou veřejnosprávní kontrolu?

Striktní povinnost provádět průběžné veřejnosprávní kontroly plošně u všech subjektů rozhodně nikde není uvedena. Průběžná veřejnosprávní kontrola má zpravidla formu tzv. administrativní kontroly (kontroly od stolu) a u příspěvkových organizací a spočívá v prověřování různých...
05.03.2013 20:12

Kde všude je nutné uvádět název a IČO příspěvkové organizace. Týká se to všech vnitřních účetních dokladů? Jestliže ano, kde pro tento požadavek najdu zákonnou oporu, nebo se jedná o "nepsané pravidlo"?

Identifikační číslo se v drtivé většině případů uvádí proto, že se jedná (kromě názvu) o jednoznačnou identifikaci organizace. Většinou jde o Vámi zmíněné nepsané pravidlo. V každém případě bych IČ spolu s názvem uváděl na fakturách a účetních dokladech, ve vnitřních směrnicích a veškeré...
23.08.2012 18:54

Může kontrolní skupina, která provádí finanční kontrolu v příspěvk. organizaci, kontrolovat jejího dodavatele? Vznikly důvodné pochyby o pravosti a množství proplacených faktur.

Takovou kontrolu je určitě možné provést, jde o tzv. křížovou kontrolu. Zákon to umožňuje. Je nutné oficiálně (předáním pověření k provedení kontroly) zahájit kontrolu daného dodavatele příspěvkové organizace a v rámci té kontroly se poté ověří příslušné plnění či dodávka. Výsledek se samozřejmě...
18.06.2012 20:08

Co se účtuje na novém účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku?

Krajský úřad zaslal všem svým PO, ale i námi zřizovaným PO (neboť závěrky odevzdávají KU) příklady účtování a obsahové vymezení některých účtů od 1.1.2012. V případě nového účtu 558 kraj uvádí, že se sem budou účtovat náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na...
14.06.2012 18:42

Může být správcem rozpočtu zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti? Může být příkazcem operace i ředitel – statutární zástupce, který provádí i následnou kontrolu?

Správce rozpočtu (rovněž i příkazce operací a hlavní účetní) musí být zaměstnanci. Toto v případě zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti samozřejmě splněno je. Problém ale vidím v tom, že takový zaměstnanec v organizaci nebude celý rok. I když například před začátkem...

Kontakt

Vyhledávání

 

Přehled seminářů

Praha

12. 9. 2017 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)

5. 12. 2017 Schvalování výdajů příspěvkové organizace (Český institut interních auditorů)Brno

26. 9. 2017  Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací v Brně (Paris Karviná)

22. 11. 2017 Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací v Břeclavi (Středisko služeb školám)

12. 12. 2017  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací  v Brně (TSM Vyškov)


Ostrava

10. 10. 2017  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)

21. 11. 2017  Peněžní fondy příspěvkové organizace (Paris Karviná)


Olomouc 

11. 9. 2017 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov)


Pardubice/Hradec Králové 

31. 10. 2017  Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace (Paris Karviná)

V HRADCI KRÁLOVÉČeské Budějovice


PLZEŇSPECIÁLNÍ SEMINÁŘ 3. 10. 2017 v Jihlavě - inventarizace a vnitřní kontrola (Paris Karviná)1. 11. 2017 - Liberec - Peněžní fondy příspěvkové organizace (Paris Karviná)
   Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode