Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Dámy a pánové, vítám Vás na svých internetových stránkách věnovaných finanční kontrole a vzdělávacím akcím, které připravuji. Úvodem pár základních informací.

Kdo jsem

Jmenuji se Petr Sikora a jsem absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finance a úvěr).

Čím se zabývám

Od roku 1991 se zabývám kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 veřejnosprávní kontrolou. Jsem zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly Magistrátu města Havířova.

Co mohu nabídnout

- semináře z různých oblastí finanční kontroly připravované pro agenturu TSM Vyškov (zejména semináře pro veřejnou správu) a agenturu Paris Karviná (semináře pro školství), z dalších pořadatelů bych zmínil především Český institut interních auditorů a Středisko služeb školám v Brně.  

Nabídky dalších pořadatelů na lektorskou činnost už nepřijímám!

Účastníci seminářů obdrží písemné materiály a zpravidla také doplňkové materiály na CD (připravené agenturou na základě mých podkladů) a samozřejmě odpovědi na dotazy, a to i po jejich skončení (elektronickou cestou)

- na základě domluvy (a v rámci svých časových možností) ve výjimečných případech také realizuji školení a konzulatace připravená podle konkrétního zadání příslušného "orgánu veřejné správy" (ať už přímo nebo prostřednictvím agentury), dosud se jednalo například o následující instituce:

- Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech  

- Nemocnice TGM v Hodoníně

- Město Lázně Bohdaneč

- Město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 3. vydání Právní rámec řízení škol a školských zařízení

PEDAGOG MEZI PARAGRAFY


Na trhu je nové vydání úspěšné publikace, podrobné informace naleznete zde: 

Letak_pravní_ramec_rizeni_skoly_3.vydání.doc

Anketa

Který den je podle vás nejvhodnější pro pořádání seminářů? Hlasujte kliknutím na příslušný den.

Přečtěte si na webu Česká škola: Bohouš chce víc chlebíčků!

Dotace škodí. Korumpují. Pod praporem vzdělanostní společnosti zdevastovaly vzdělávací systém. Pod praporem startování hospodářského růstu (a pod dalšími výpravnými standardami) zdevastují celou zemi.

TSM – Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě

 

http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=2736

Aktuality

15.11.2016 21:15

Národní dotační tituly pro rok 2017

22. 11. 2016Národní dotační tituly pro rok 2017 Místo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 Pořadatel: MMR ČR Čas: 9.30-13.00 seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017...
14.11.2016 19:13

Zprávy MF 3/2016 - Dotace poskytnuté prostřednictvím kraje

Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho...
21.10.2016 19:54

Vládní legislativci mají opět výhrady k návrhu nového kontrolního zákona

Legislativní rada Vlády ČR na svém zasedání 20. října 2016 opět přerušila projednávání návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti...

Nové publikace

15.03.2016 19:07

Novinky z nakladatelství Paris Karviná

BOZP  PO v příkladech školské...
20.10.2014 20:53

ZÁKONÍK PRÁCE VE ŠKOLSKÉ PRAXI

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.Nakladatelství a vydavatelstvíŽižkova 2379, 734 01 Karviná - MizerovTel. 596 338 027  e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz  www.paris-karvina.cz nabízí školám a školským zařízením, dalším pedagogickým...
20.10.2014 20:31

Roční kalendář ředitele školy

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. Nakladatelství a vydavatelství Žižkova 2379, 734 01 Karviná - Mizerovtel. 596 338 027,   604 264 590 e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz www.paris-karvina.cz nabízí školám, školským zařízením,...

Téma

02.08.2016 18:36

Peněžní fondy příspěvkových organizací

Během své kontrolní praxe se často setkávám s nesrovnalostmi při tvorbě a použití peněžních fondů příspěvkových organizací. Vyjdeme-li z dikce zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech...
05.10.2015 18:45

Inventarizace zase a znovu

Veřejná sféra se často potýká s plněním různých povinností, ojejichž smyslu lze s úspěchem pochybovat. Vyplňují se různéformuláře, hlášení, předstírá se, fabuluje ...  Není těžkése...
11.09.2013 20:06

Úspory nevypadají dobře jen na papíře

Zdroj: Expense Reduction Analysts Corporate (CS)         Papír je ve...

 Domů

Kontaktní adresa pro zájemce o pomoc při redukci veřejných výdajů (více viz článek Snižování nákladů v městských rozpočtech):

jrybar@expensereduction.com

Odpovědi na elektronické dotazy

07.01.2014 20:02

Lze stanovit ve vnitřní směrnicí maximální výši ceny za nocleh?

      Při kontrole na jedné PO jsme zjistili, že zaměstnanec uhradil při pracovní cestě za jeden nocleh 700 Kč, ale PO mu proplatila jen 600 Kč (100 Kč hradil zaměstnanec ze svého), s odvoláním na vnitřní směrnici, kde má PO stanoveno, že ubytování bude hrazeno maximálně...
02.09.2013 20:11

Průběžná veřejnosprávní kontrola. Zákon č. 320/2001 vymezuje předběžné, průběžné a následné VSK. Popisuje, co se v jednotlivé fázi kontroluje atd. Ukládá ale tento zákon (nebo z jiný předpis) striktní povinnost provádět průběžnou veřejnosprávní kontrolu?

Striktní povinnost provádět průběžné veřejnosprávní kontroly plošně u všech subjektů rozhodně nikde není uvedena. Průběžná veřejnosprávní kontrola má zpravidla formu tzv. administrativní kontroly (kontroly od stolu) a u příspěvkových organizací a spočívá v prověřování různých...
05.03.2013 20:12

Kde všude je nutné uvádět název a IČO příspěvkové organizace. Týká se to všech vnitřních účetních dokladů? Jestliže ano, kde pro tento požadavek najdu zákonnou oporu, nebo se jedná o "nepsané pravidlo"?

Identifikační číslo se v drtivé většině případů uvádí proto, že se jedná (kromě názvu) o jednoznačnou identifikaci organizace. Většinou jde o Vámi zmíněné nepsané pravidlo. V každém případě bych IČ spolu s názvem uváděl na fakturách a účetních dokladech, ve vnitřních směrnicích a veškeré...
23.08.2012 18:54

Může kontrolní skupina, která provádí finanční kontrolu v příspěvk. organizaci, kontrolovat jejího dodavatele? Vznikly důvodné pochyby o pravosti a množství proplacených faktur.

Takovou kontrolu je určitě možné provést, jde o tzv. křížovou kontrolu. Zákon to umožňuje. Je nutné oficiálně (předáním pověření k provedení kontroly) zahájit kontrolu daného dodavatele příspěvkové organizace a v rámci té kontroly se poté ověří příslušné plnění či dodávka. Výsledek se samozřejmě...
18.06.2012 20:08

Co se účtuje na novém účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku?

Krajský úřad zaslal všem svým PO, ale i námi zřizovaným PO (neboť závěrky odevzdávají KU) příklady účtování a obsahové vymezení některých účtů od 1.1.2012. V případě nového účtu 558 kraj uvádí, že se sem budou účtovat náklady z pořízení majetku, který je dále evidován na...
14.06.2012 18:42

Může být správcem rozpočtu zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti? Může být příkazcem operace i ředitel – statutární zástupce, který provádí i následnou kontrolu?

Správce rozpočtu (rovněž i příkazce operací a hlavní účetní) musí být zaměstnanci. Toto v případě zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti samozřejmě splněno je. Problém ale vidím v tom, že takový zaměstnanec v organizaci nebude celý rok. I když například před začátkem...

Kontakt

Vyhledávání

 

Brno

7. 2. 2017  Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací v Blansku (SSŠ Blansko)

23. 3. 2017 Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací v Hodoníně (SSŠ Hodonín)

25. 4. 2017  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě v Brně (TSM Vyškov)


Ostrava

6. 12. 2016 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění (TSM Vyškov)

Konání semináře potvrzeno


26. 1. 2017  Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů zejména obcí a měst (TSM Vyškov)

6. 6. 2017  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)


Olomouc 

14. 3. 2016 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)Praha 

7. 12. 2016  Schvalování výdajů příspěvkových organizací (Český institut interních auditorů)

Konání semináře potvrzeno


17. 1. 2017  Kontrola použití dotací ze Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů zejména obcí a měst (TSM Vyškov)

23. 2. 2017 Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace (Paris Karviná)
23. 5. 2017  Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě (TSM Vyškov)Pardubice/Hradec Králové 

24. 1. 2017  Zákon o finanční kontrole a související legislativa (CCV Pardubice)

V PARDUBICÍCH

21. 2. 2017  Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace (Paris Karviná)

V Hradci KrálovéČeské Budějovice


22. 2. 2017 Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace (Paris Karviná)

PLZEŇ