Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Brno

Vnitřní kontrolní systém školských příspěvkových organizací, schvalování výdajů, 26. 9. 2017, 9.00

Přihláška a informace pořadatele (agentury Paris Karviná):   http://paris-karvina.cz/seminare/seminar-416/


Program semináře:

1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly

- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška (připravované změny legislativy)

- stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele školy, řídící kontrola a interní audit)

- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice

2.Předběžná řídící kontrola

- schvalování výdajů příspěvkové organizace

- limitovaný příslib, individuální příslib

- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly

- základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí

3.Průběžná a následná řídící kontrola

- plán kontrolní činnosti

- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací

4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)

- zpracování analýzy rizik - hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik

5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice

- souvislost kritérií "3E" a zadávání veřejných zakázek

- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje

6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

Odpovědi na dotazy v průběhu celého semináře.


Účastníci semináře obdrží písemný materiál, vzorovou směrnici o provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD.

Předběžné dotazy mohou zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode