Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Roční kalendář ředitele školy

20.10.2014 20:31

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.

Nakladatelství a vydavatelství Žižkova 2379, 734 01 Karviná - Mizerov

tel. 596 338 027,   604 264 590 e-mail: nakladatelstviparis@seznam.cz

www.paris-karvina.cz nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím
a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci


Roční
kalendář ředitele školy -

průvodce
paragrafy a termíny  s kalendářem

           
Autor
Jiří
Valenta


Tento titul představuje výjimku ve srovnání s odbornými publikacemi, které autor spolu s nakladatelem tradičně nabízí v oblasti řízení škol a školských zařízení. Klade si za cíl vytvořit pro uživatele přehled o termínech a úkolech, které při řízení školy a školského zařízení ukládají ustanovení právních předpisů.

Publikace obsahuje termíny a s nimi spojené povinnosti vyplývající z ustanovení té části právních předpisů, které lze souhrnně nazvat "školská legislativa" (tj. zejména ze školského zákona a z prováděcích předpisů vydaných ke školskému zákonu).

Základ publikace tvoří tzv. "mapy", tj. karty ve formátu A3, které přehledně v podobě kalendáře v jednotlivých měsících upozorňují na příslušné termíny a s nimi spojenými povinnostmi škol a školských zařízení. Samostatné uložení těchto karet v rámci publikace umožňuje např. umístění karty (tedy vlastně kalendáře) na místě, které bude mít uživatel na očích (např. na nástěnku, na desku stolu apod.), a tím usnadní lepší přehled o termínech a úkolech a jejich plnění.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje "mapy" (kalendáře) v editovatelném formátu. To znamená, že uživatel si může pro příslušný kalendářní měsíc doplnit své vlastní termíny s dalšími úkoly a povinnostmi (pouhým vložením nového řádku v tabulce EXCEL), a celý kalendář pak používat buď přímo v počítači, nebo po vytištění jako vlastní "mapu" (kalendář).

Objednávku publikace najdete zde:

Letak_kalendář_ředitele_školy_8-2014.doc   

http://www.paris-karvina.cz/?nadpis=Objedn%E1vka+publikace&html=publikace_objednavka&id_publikace=42


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode