Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

 

OLOMOUC

22. 1. 2018  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná budou včas zveřejněny na stránkách: http://paris-karvina.cz/seminare/

Program:

  • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
  • Rezervní fond (tvorba a použití)
  • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
  • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku)
  • Fond odměn (tvorba a použití)
  • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)
  • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
  • Diskuse a zodpovězení dotazů.


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz   

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode