Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

18. 1. 2018 Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-15191-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni

Místo konání: HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova,Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, z dopravního terminálu Hranečník je to druhá zastávka tramvají č. 4 (Osada Míru)

Program:

Zákon  o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) v aktuálním znění, systém  finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní  kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.), práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných,  protokol o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.), inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva

Rozpočtová  pravidlaporušení rozpočtové kázně příjemců dotací a příspěvkových organizací, hospodaření příspěvkových organizací 

Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích


Dotazy k semináři můžete zasílat již nyní na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Program semináře případně doplním na základě zaslaných dotazů.  

Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.
 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode