Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Praha

5. 12. 2017 Schvalování výdajů příspěvkové organizace, 9.00 


Místo konání: učebna pořadatele - Českého institutu interních auditorů 

Informace pořadatele a přihláška:  http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3049

Kontaktní údaje na pořadatele:

Tereza Štětinová,  telefon: 224 920 332, mobil: 731 157 250, e-mail: stetinova@interniaudit.cz  

Cíl semináře:

Seznámení s uplatňováním schvalovacích postupů v praxi příspěvkových organizací, upozornění na povinnosti příkazců operací, správců rozpočtu a hlavních účetních. Vysvětlení možných způsobů schvalování budoucích veřejných výdajů a seznámení s aktuálním stavem legislativy v oblasti kontroly a jeho dopadem na vnitřní kontrolu příspěvkových organizací.


Program semináře:

  • Právní rámec, novinky a změny v legislativě.
  • Veřejné výdaje.
  • Osoby zajišťující předběžnou kontrolu výdajů.
  • Schvalování budoucích výdajů (schvalovací postupy v roce 2018).
  • Následná kontrola výdajů (interní a externí).
  • Základní druhy výdajů příspěvkových organizací z hlediska zdrojů krytí.
  • Investiční výdaje (schvalování, dodržování rozpočtové kázně).
  • Časté chyby při schvalování výdajů příspěvkových organizací.


 

Předběžné dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .     

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode