Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Praha

12. 9. 2017 Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, 9.30 


Místo konání: učebna pořadatele - vzdělávací agentury TSM, Opletalova 1417/25

Informace pořadatele a přihláška http://www.tsmvyskov.cz/kurz-14633-zaznamy-a-pisemnosti-z-kontroly-prispevkovych-organizaci

Program:


I. Právní úprava - momentální stav kontrolní legislativy


II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly

Přípravná fáze - oznámení o zahájení kontroly. 

V průběhu kontroly - pověření k provedení kontroly, podjatost, žádost  o informace, zajištění dokladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. Vedení kontrolního spisu, makulář.


III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů

Záznam o  provedení následné vnitřní kontroly.


IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)


 

Předběžné dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .     

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode