Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Soubory ke stažení

Vážení návštěvníci webových stránek "Finanční kontrola",

zde Vám nabízím k prohlédnutí či stažení malou ukázku souborů, které v minulosti obdrželi účastníci mých seminářů.  Vybral jsem pro Vás:

- přehled nejdůležitějších změn, které přinesla novela "malých" rozpočtových pravidel (upozornění: ustanovení k investičnímu fondu bylo později opraveno a  několikrát přeformulováno, nyní se fond nazývá fond investic - současný stav zmiňuji na seminářích k problematice majetku, konal se např. 31. 10. 2017 v Hradci Králové.  

- přehled nejdůležitějších ustanovení zákoníku práce, která  upravují problematiku odpovědnosti za škodu

- přehlednou tabulku zobrazující tvorbu a použití peněžních fondů příspěvkových organizací (upozornění: jak uvádím výše, ustanovení upravující fond investic bylo přeformulováno, mj. tvorba fondu se vztahuje k příjmům a nikoliv k výnosům, jako dříve).

 

Nejdůležitější změny zákona o rozpočtových pravidlech


Odpovědnost za škodu
 

Peněžní fondy příspěvkových organizací

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode