Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Štítky

 1. Nový zákon o finanční kontrole
 2. ČSÚ 710
 3. školní jídelny
 4. ČÚS 709
 5. nové České účetní standardy
 6. Novela zákona o finanční kontrole
 7. kontrola dodavatele příspěvkové organizace
 8. zákon o kontrole
 9. Olomouc
 10. Novela zákona o veřejných zakázkách
 11. součinnost během kontroly
 12. maření veřejnosprávní kontroly
 13. finanční zpravodaj 2/2012
 14. ČÚS
 15. schvalování dotací zastupitelstvem
 16. dotace na památky
 17. redukce nákladů obcí
 18. úspory výdajů ÚSC
 19. peněžní fondy
 20. Zákon o kontrole a řízení veřejných financí
 21. registr smluv
 22. změna vyhlášky o FKSP
 23. Inventarizace v příspěvkové organizaci
 24. Wagenknecht
 25. novela zákona č. 250/2000 Sb.
 26. Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 27. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 28. veřejnosprávní kontrola od 1. 1. 2014
 29. omezení výše náhrady za ubytování
 30. náhrada za ubytování
 31. novela zákona o finanční kontrole
 32. IČ příspěvkové organizace
 33. optimalizace režijních nákladů
 34. dotace církvím
 35. kontrolní řád
 36. úplná znění účetních standardů
 37. inventarizační vyhláška
 38. etický kodex
 39. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 40. FKSP
 41. účet 558
 42. inventarizace
 43. zákon o finanční kontrole
 44. školení
 45. majetek příspěvkových organizací
 46. příspěvkové organizace
 47. Veřejné zakázky
 48. Účetní reforma
 49. Ostrava
 50. Finanční kontrola
 51. Brno
 52. vyhláška 270/2010
 53. Finanční zpravodaj 8/2010
 54. pomocný analytický přehled
 55. PAP
 56. změny českých účetních standardů
 57. účetnictví příspěvkových organizací
 58. neziskové organizace
 59. odpisy majetku příspěvkových organizací
 60. hospodaření příspěvkové organizace
 61. rezervní fond
 62. pověření k provedení kontroly
 63. protokol o výsledku kontroly
 64. individuální příslib
 65. limitovaný příslib
 66. vzory písemností z finanční kontroly
 67. zásoby
 68. České účetní standardy
 69. veřejnosprávní kontrola

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode