Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Štítky

 1. Inventarizace peněžních fondů
 2. úspory výdajů ÚSC
 3. redukce nákladů obcí
 4. ČSÚ 710
 5. školní jídelny
 6. ČÚS 709
 7. nové České účetní standardy
 8. Novela zákona o finanční kontrole
 9. kontrola dodavatele příspěvkové organizace
 10. zákon o kontrole
 11. Olomouc
 12. Novela zákona o veřejných zakázkách
 13. součinnost během kontroly
 14. maření veřejnosprávní kontroly
 15. finanční zpravodaj 2/2012
 16. ČÚS
 17. schvalování dotací zastupitelstvem
 18. optimalizace režijních nákladů
 19. IČ příspěvkové organizace
 20. Kontrolní řád
 21. příspěvkové organizace a zřizovatel
 22. Nový zákon o finanční kontrole
 23. peněžní fondy
 24. Zákon o kontrole a řízení veřejných financí
 25. registr smluv
 26. změna vyhlášky o FKSP
 27. Inventarizace v příspěvkové organizaci
 28. Wagenknecht
 29. novela zákona č. 250/2000 Sb.
 30. Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 31. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 32. veřejnosprávní kontrola od 1. 1. 2014
 33. omezení výše náhrady za ubytování
 34. náhrada za ubytování
 35. novela zákona o finanční kontrole
 36. dotace na památky
 37. dotace církvím
 38. vyhláška 270/2010
 39. inventarizační vyhláška
 40. etický kodex
 41. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 42. FKSP
 43. účet 558
 44. inventarizace
 45. zákon o finanční kontrole
 46. školení
 47. majetek příspěvkových organizací
 48. příspěvkové organizace
 49. Veřejné zakázky
 50. Účetní reforma
 51. Ostrava
 52. Finanční kontrola
 53. Brno
 54. Finanční zpravodaj 8/2010
 55. České účetní standardy
 56. kontrolní řád
 57. úplná znění účetních standardů
 58. pomocný analytický přehled
 59. PAP
 60. změny českých účetních standardů
 61. účetnictví příspěvkových organizací
 62. neziskové organizace
 63. odpisy majetku příspěvkových organizací
 64. hospodaření příspěvkové organizace
 65. rezervní fond
 66. pověření k provedení kontroly
 67. protokol o výsledku kontroly
 68. individuální příslib
 69. limitovaný příslib
 70. vzory písemností z finanční kontroly
 71. zásoby
 72. veřejnosprávní kontrola

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode