Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PARDUBICE  /  HRADEC KRÁLOVÉ


31. 10. 2017 Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním, V HRADCI KRÁLOVÉ


Informace pořadatele (agentury Paris Karviná) a přihláška budou včas zveřejněny na webových stránkách: http://paris-karvina.cz/seminare/ 


PROGRAM SEMINÁŘE:


I. Majetek ve veřejné sféře - právní rámec


- zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci


- rozpočtová pravidla územních rozpočtů


- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška


- zákon o daních z příjmů


- České účetní standardy (č. 708 a 710 )II. Majetek příspěvkových organizací


Kategorie majetku


Technická zhodnocení a opravy majetku (definování rozdílu)


Odpisování majetku


Ochrana majetku - zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti


Nakládání s majetkem - nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod,  pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)


Fond investic jako zdroj pro financování majetku - tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fonduIII.  Inventarizace majetku


Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva.
Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz  
Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode