Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

30.11.2017 19:18

Drobná změna účetní vyhlášky ve sbírce

Ve sbírce zákonů vyšla změna účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb, a to pod číslem 397/2017 Sb.: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38335
19.11.2017 16:25

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.): https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci"...
08.11.2017 10:43

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Ministerstvo financí vydalo ve Zprávách MF č. 7/2017doplnění informací o schvalování rozpočtů a rozpočtových výhledů:https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zpravy-pro-obce-kraje_2017-c-07.pdf
15.09.2017 10:51

Dotace a schvalování účetních závěrek

Vyšly nové Zprávy MF s informacemi o dotacích a schvalování účetních závěrek. Dozvíme se také, že se Krajský soud v Českých Budějovicích zabýval povahou a náležitostmi sdělení o neposkytnutí dotace. Soudci uvádí mj.: Mělo by být vysvětleno, jak o žádosti o dotaci bylo uváženo, zda jí...
05.09.2017 20:58

Sněmovna neschválila zákon o kontrole a řízení!

Dnes Poslanecká sněmovna projednala znovu zákon o kontrole a řízení, který o prázdninách drtivou většinou Senát neschválil. Po důrazném naléhání pana senátora Vystrčila a relativně delší rozpravě nakonec poslanci zákon neschválili, byť jejich postoj nebyl tak jednoznačný, jako tomu bylo v horní...
21.08.2017 20:19

Stenozáznam projednání zákona o řízení a kontrole

Dámy a pánové,doporučuji Vaší pozornosti záznam projednání zákona o řízení a kontrole, a to zejména vystupení pana senátora Miloše Vystrčila, jeho vystoupení bych dal povinně přečíst všem poslancům, aby si uvědomili, co by přijetí zákona způsobilo. Nezbývá než zatleskat Senátu a přát...
20.08.2017 21:03

Senát zamítl návrh nového zákona

Senát zařadil projednání návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí na svou 9. schůzi a senátoři schválili zamítnutí zákona  (usnesením č. 258, hlasování č. 18).https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16980&O=11  
10.08.2017 17:30

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí projednán ve výboru

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTUdoporučuje Senátu návrh zákona o kontrole a řízení veřejných financí zamítnout: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85200 . Zpravodajem byl pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který se před jednáním...
01.08.2017 19:33

Schůze Senátu PČR projedná nový kontrolní zákon

Senátní tisk č. 183 (zákon o řízení a kontrole ...) má konečně opravené formátování a stránky už jsou číslovány: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85065/71375   Program senátní schůze naleznete...
26.07.2017 21:05

Zákon o řízení a kontrole postoupen Senátu

Poslanecká sněmovna předala návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí k projednání Senátu, který se jím bude zabývat na své 9. schůzi, která začíná 16. 8. 2017. Zákon má podobu senátního tisku č. 183. Máme tedy ještě trochu času apelovat na senátory, aby zvážili, zda navrhovaný zákon...

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode