Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

21.06.2017 20:12

Kritický rozbor zákona o řízení a kontrole veřejných financí na stránkách Good Governance

https://goodgovernance.cz/wp-content/uploads/2016/12/Analyza-navrhu-zakona-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi-final.pdf
07.06.2017 18:29

Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Předloha zákona prošla 1. a 2. čtením, čeká ji ještě čtení třetí. Možná dojde k posunutí účinnosti na rok 2019 a k úlevám pro malé obce a jejich příspěvkové organizace. Jinak to vypadá tak, že poslanci jsou s předlohou víceméně spokojeni. Co k tomu dodat? Raději nic...Informace z poslanecké...
27.03.2017 20:02

Doručování protokolu o kontrole

Ministerstvo vnitra ČR vydalo stanovisko ODK č. 1/2017 - Doručování protokolu o kontrole, které zveřejnilo na svých webových stránkách: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-1-2017-dorucovani-protokolu-o-kontrole.aspx Ve stanovisku odpovědělo na následující dotaz: Lze doručit...
16.03.2017 20:39

Sněmovní tisk 1001 - zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Informace z webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1001 : Stav projednávání ke dni: 16. března 2017Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016. Zástupce navrhovatele: ministr financí.Návrh zákona rozeslán poslancům jako tiskhttp: ...
15.02.2017 19:53

Peněžní fondy příspěvkových organizací (aktualizováno)

Během své kontrolní praxe se často setkávám s nesrovnalostmi při tvorbě a použití peněžních fondů příspěvkových organizací. Vyjdeme-li z dikce zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tak bohužel většina těch nesrovnalostí znamená porušení...
12.01.2017 19:00

Nový kontrolní zákon v Poslanecké sněmovně

                         Sněmovní tisk 1001Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí - EUVláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016.Zástupce navrhovatele:...
20.12.2016 19:27

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí vláda 19. 12. 2016 schválila

Ministerstvu financí se podařilo "protlačit" návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí do vlády (schodou okolností poté, co byl odvolán ministr Jiří Dienstbier), která jej v pondělí 19. prosince schválila. Zákon má nahradit stávající zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku....
15.12.2016 21:07

Nový "zákon o finanční kontrole" jde do vlády

Vláda ČR se bude 19. 12. 2016 zabývat návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9YMBMJKY
15.11.2016 21:15

Národní dotační tituly pro rok 2017

22. 11. 2016Národní dotační tituly pro rok 2017 Místo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 Pořadatel: MMR ČR Čas: 9.30-13.00 seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova Další informace:...
14.11.2016 19:13

Zprávy MF 3/2016 - Dotace poskytnuté prostřednictvím kraje

Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvímhttps://denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_16/3_16/text3_16.htm#1