Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

21.10.2016 19:54

Vládní legislativci mají opět výhrady k návrhu nového kontrolního zákona

Legislativní rada Vlády ČR na svém zasedání 20. října 2016 opět přerušila projednávání návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr...
11.10.2016 20:38

Legislativní rada Vlády ČR projedná opět návrh nového kontrolního zákona

Program 186. zasedání LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDYdne 20. října 20161. Upravené znění návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr...
17.08.2016 20:36

Nový kontrolní zákon - upozornění na zavádějící článek na webu Deník veřejné správy

Deník veřejné správy si zvyklo číst velké množství čtenářů - zaměstnanců územně samosprávných celků i politiků. Tyto webové noviny přinášejí pohotové informace pro obce, a proto si získaly velkou sledovanost. Bohužel nyní "šláply vedle", dnes totiž zveřejnily článek Ing. Moniky Bušovské z...
25.07.2016 20:30

LRV projednávání návrhu nového kontrolního zákona přerušila.

Program 181. zasedání Legislativní rady Vlády ČR a jeho výsledkydne 21. července 20161. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (předkládá místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělorádek, Ph.D.,...
25.07.2016 20:28

Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 2/2016, zveřejňování dotačních smluv

https://www.dvs.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_16/2_16/text2_16.htm#1
20.07.2016 19:51

Nový metodický pokyn k problematice 3E

Ministerstvo vydalo nový metodický pokyn, který se zabývá problematikou (ne)souladu kritérií 3E se zásadami pro zadávání veřejných zakázek. Přeji hezké čtení. Pokyn podle mne není napsán špatně, nicméně si nemohu pomoci, že se staží dát do souladu to, co stojí proti sobě, tedy zákon o finanční...
12.07.2016 19:46

Návrhem nového kontrolního zákona se bude zabývat Legislativní rada Vlády ČR

Program 181. zasedání LRV, které se koná dne 21. července 2016:1. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (předkládá místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělorádek, Ph.D., MPA) - č.j....
08.06.2016 19:13

Registr smluv - oficiální informace

Informace Ministerstva vnitra ČR:https://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx Adresa testovacího prostředí:https://www.isrs.cz/ Zveřejnění záznamu v testovacím prostředí Registru smluv:https://portal.gov.cz/webfiller/formservice/filler.open?docid=2070824376 Návod na vyplnění...
19.05.2016 20:29

Zákon o registru smluv - metodika

Ministerstvo vnitra vydalo podrobnou metodiku k aplikaci zákona o registru smluv, která ve svém závěru zahrnuje také ilustrativní procesní model. Metodika je k dispozici na webových stránkách ministerstva:https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-pdf.aspx  
08.04.2016 18:55

Ministerstvo financí ČR zrušilo zastaralou metodiku

Na stránkách ministerstva se můžeme dozvědět, že byla zrušena notně zastaralá metodika k zákonu o finanční kontrole (pokyny CHJ). Nově vydalo ministerstvo metodiku k řízení rizik, která zachovává stávající filozofii, že pro hodnocení rizik je podstatná míra pravděpodobnosti a dopadu daného jevu...