Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Další účetní standardy pro příspěvkové organizace a obce platné pro rok 2010

13.01.2010 20:37

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo další účetní standardy, najdete je zde :

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_52363.html

  
Číslo ČÚS Název Účinnost k datu Vydáno  
501 až 522 Sdělení o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 24., str. 91  
701 Účty a zásady účtování na účtech 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 25., str. 92 až 95  
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 25., str. 95 až 96  
Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. Lednu 2010 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 25., str. 97 až 117  
703 Transfery 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 25., str. 117 až 121  
704 Fondy účetní jednotky 1.1.2010 FZ 7/2009, bod 25., str. 122 až 125  

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky k 1. 1. 2010, aktualizováno 12.01.2010