Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Interní auditoři asi nebudou muset mít "ZOS"

05.08.2018 08:12

Ministerstvo vnitra by mělo v nejbližší době předložit návrh novely vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti, který by vyčlenil interní audit z okruhu agend, k jejichž výkonu je nutná zkouška odborné způsobilosti. Více o tom článek na webu ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych-financi/ostatni-dokumenty/informace-o-novele-vyhlasky-c-512-2002-s-32599

Nabízí se otázka, jak to bude s veřejnosprávními kontrolory. Budou této povinnosti také zbaveni? Ale zde platí, kdo se moc ptá, tak se moc dozví.

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode