Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Inventarizace zase a znovu

05.10.2015 18:45

Veřejná sféra se často potýká s plněním různých povinností, o
jejichž smyslu lze s úspěchem pochybovat. Vyplňují se různé
formuláře, hlášení, předstírá se, fabuluje ...  Není těžké
se shodnout, že mezi paragrafy najdeme množství balastu, různé slovní vaty
či zjevných nesmyslů. Určitě bychom mohli s úspěchem mezi
nepovedené právní normy zařadit i tzv. inventarizační vyhlášku
č. 270/2010 Sb. Ale pozor, nechtějme vylít s vaničkou i
"dítě"!  Vyhláška je sice nepovedená, ale to neznamená, že
inventarizace není důležitá. Naopak, ve veřejné sféře je
nanejvýš důležité mít přehled o majetku, vždyť byl většinou
pořízen z peněz daňových poplatníků. A pokud stav majetku
neověříme, tak nemáme jistotu, že účetnictví podává
pravdivý obraz o stavu majetku. Zákon o účetnictví to oprávněně
považuje za vážnou vadu a např. u příspěvkové organizace by
to mělo vést až k neschválení účetní závěrky. 

Je s podivem, s jakými zásadními nedostatky v oblasti
inventarizace se můžeme stále setkávat. Jen tak namátkou: místní
seznamy bývají považovány za inventurní soupisy, zjištěný
stav majetku se neporovnává s účetním stavem (vždyť to
ani nejde, protože v jednom místním seznamu jsou různé
druhy /kategorie/ majetku), některý majetek se z neznámých důvodů
prostě neověřuje, inventurní soupisy nikdo nepodepisuje a ve
veřejných prostorách vesele (nebo smutně?) stále "trčí"
majetek, ke kterému se nikdo nehlásí. Mám pokračovat, raději
ne. Zbývá jen vyslovit přání, berme inventarizaci alespoň
trochu vážně! Na rozdíl od některých jiných činností má
opravdu význam.

Petr Sikora


Inventarizaci se budu věnovat během většiny letošních seminářů, námátkou např.:

V Brně

2. 11. 2015 Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace  https://www.jmskoly.cz/module/kurzy/iframe.aspx?id=7426

V Olomouci

24. 11. 2015  Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění  https://www.tsmvyskov.cz/kurz-10524-zakon-o-financni-kontrole-a-souvisejici-legislativa-v-aktualnim-zneni