Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Kde všude je nutné uvádět název a IČO příspěvkové organizace. Týká se to všech vnitřních účetních dokladů? Jestliže ano, kde pro tento požadavek najdu zákonnou oporu, nebo se jedná o "nepsané pravidlo"?

05.03.2013 20:12

Identifikační číslo se v drtivé většině případů uvádí proto, že se jedná (kromě názvu) o jednoznačnou identifikaci organizace. Většinou jde o Vámi zmíněné nepsané pravidlo. V každém případě bych IČ spolu s názvem uváděl na fakturách a účetních dokladech, ve vnitřních směrnicích a veškeré oficiální korespondenci. V případě, že by zřizovatel (například ve zřizovací listině) stanovil povinnost používat IČ na vybraných písemnostech, tak byste to samozřejmě museli respektovat. Z „běžné“ legislativy, která se týká příspěvkových organizací, vyplývá jednoznačná povinnost uvádět IČ na inventurním soupise, účetní závěrce a u plátců DPH na daňových dokladech:

§ 8 vyhlášky o inventarizaci (č. 270/2010 Sb.): inventurní soupis

§ 18 zákona o účetnictví: účetní závěrka

§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.): náležitosti daňového dokladu