Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Může ředitel školy uzavřít sám se sebou dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti?

08.04.2018 19:30

K uvedenému problému vydalo 4. 12. 2015 MŠMT ČR na základě žádosti Jihomoravského kraje stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí:

Lze tedy uzavřít, že v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako zaměstnancem, neboť již samotné zastoupení představuje rozpor zájmů.

Oprávněním jmenovat ředitele disponuje zřizovatel podle § 166 odst. 2 zákona         č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude nezbytné učinit právní jednání s ředitelem jako zaměstnancem, uzavře jej jako zaměstnavatel zřizovatel.


Celý text stanoviska lze dohledat prostřednictvím webových stránek Školského portálu Pardubického kraje:

https://www.klickevzdelani.cz/Management-%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legislativa-pro-%C5%A1koly/ID/26610/MSMT-Jednani-reditele-jako-zastupce-zamestnavatele-vuci-sve-osobe


Poznámka:

Dotaz byl položen a následná diskuse k tomuto tématu se vedla během semináře Obec v roli zřizovatele, který proběhl v Brně 5. 4. 2018. Jelikož můj původní názor byl (jemně řečeno) v porovnání s tím "oficiálním" velmi liberální, tak jsem se k problému "samozaměstnávání" ředitelů ještě vyjádřil článkem v rubrice Téma: https://financnikontrola.webnode.cz/news/sebezamestnavani-reditelu/