Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nákup majetku z FKSP na Slovensku

13.06.2018 19:41

Příspěvková organizace může majetek z fondu kulturních a sociálních potřeb (v případech umožněných vyhláškou o FKSP) nakoupit i v zahraničí, například na Slovensku. Z FKSP potom bude hradit veškeré výdaje, které vstupují do pořizovací ceny nakoupeného majetku, přičemž složky pořizovací ceny majetku by měly být upraveny vnitřní směrnicí. Součástí této ceny ale nejsou kurzové rozdíly.

Pro jistotu upozorňuji, že pokud by příspěvková organizace v zahraničí (například na Slovensku) pořídila zboží za více než 326 tisíc Kč bez DPH (což asi při nákupech z FKSP nehrozí), tak by se stala identifikovanou osobou k DPH. Totéž by se stalo, kdyby přijala službu s místem plnění v tuzemsku od osoby z jiné členské země EU, přičemž cena té služby není rozhodující. Potom by musela přiznat DPH.


Otázku nákupu majetku z FKSP na Slovensku nastolila jedna z účastnic semináře k problematice peněžních fondů, který proběhl 7. 6. ve Zlíně. Touto cestou ji prosím, aby mi prostřednictvím elektronické pošty na adresu petr-sikora@centrum.cz zaslala podrobnější údaje o "svém" případu, abychom si podrobně mohli rozebrat, co konkrétně vstoupí do ceny majetku pořizovaného z FKSP, resp. co se z tohoto fondu bude hradit.