Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Náměstkem ministra pro řízení sekce Finanční řízení a audit se stal Tomáš Vyhnánek

30.11.2015 19:49

Na Ministerstvu financí ČR byl jmenován nový náměstek pro řízení sekce FINANČNÍ ŘÍZENÍ A AUDIT, informaci přinesly webové stránky                                 ministerstva: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/namestkem-ministra-pro-rizeni-sekce-fina-23120 

Nově jmenovaný náměstek uvedl: "Mým hlavním úkolem je dokončení a úspěšná implementace dvou významných zákonů: Zákona o řízení a kontrole veřejných financí a novely zákona o auditorech. Dalšími úkoly jsou pak zejména implementace centrálního nákupu státu a pokračování v otevírání dat resortu financí veřejnosti."