Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Návrhem nového kontrolního zákona se bude zabývat Legislativní rada Vlády ČR

12.07.2016 19:46

Program 181. zasedání LRV, které se koná dne 21. července 2016:

1. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací (předkládá místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělorádek, Ph.D., MPA) - č.j. 420/16.

2. Upravené znění návrhu zákona o opatřeních ke nížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromír Novák) - č.j. 118/16.

3. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 607/16.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová) - č.j. 817/16.