Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nová metodika ODK - Kontrolní zjištění v protokolu

21.06.2018 13:11

Na webu Ministerstva vnitra ČR bylo zveřejněno Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2018  - Kontrolní zjištění v protokolu o kontrole dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů: https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/dokumenty-odk-stanoviska-stanovisko-odk-c-2-2018-kontrolni-zjisteni-v-protokolu-o-kontrole-dle-zakona-c-255-2012-sb-o-kontrole-kontrolni-rad-ve-zneni-pozdejsich-predpisu.aspx

Materiál přehledně a srozumitelně popisuje správnou formulaci kontrolního zjištění v protokolu o kontrole provedené v režimu zákona o kontrole.

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode