Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nové účetní postupy pro příspěvkové organizace a obce

31.12.2009 11:19

V návaznosti na novou prováděcí vyhlášku  č. 410/2009 Sb. k zákonu o účetnictví, která dnem 1. 1. 2010 nabývá účinnosti, Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v rámci metodické podpory účetní reformy v oblasti veřejných financí "Vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování od 1. ledna 2010" ve formátech pdf.

Vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování od 1. ledna 2010 (komplet ke stažení)

·                          Vzorové schéma - bezúplatný převod majetku

·                          Vzorové schéma - časové rozlišení

·                          Vzorové schéma - dotace vlastní PO

·                          Vzorové schéma - drobný dlouhodobý majetek

·                          Vzorové schéma - opravné položky k pohledávkám

·                          Vzorové schéma - prodej majetku určeného k prodeji

·                          Vzorové schéma - repo operace

·                          Vzorové schéma - rezervy

·                          Vzorové schéma - technické zhodnocení

·                          Vzorové schéma - termínované vklady, ceniny, peníze

·                          Vzorové schéma - transfery OSS

·                          Vzorové schéma - transfery PO

·                          Vzorové schéma - transfery průtokové

·                          Vzorové schéma - transfery ÚSC

·                          Vzorové schéma - uzávěrka

·                          Vzorové schéma - výnosy z místních poplatků

·                          Vzorové schéma - zásoby způsobem A

·                          Vzorové schéma - zásoby způsobem B

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování od 1. ledna 2010, publikováno 12/2009

 

Pro usnadnění orientace v novém systému účetnictví zpracoval ekonomický odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje metodický pokyn, který se následně stal Ministerstvu financí podkladem pro zpracování účetních standardů. Se svolením autorů nyní tento pokyn nabízí k využití na svých webových stránkách Svaz měst a obcí ČR. Za velmi užitečný považuji úvodní převodový můstek, který přehledným způsobem zobrazuje nejdůležitější změny v číslování účtů a zároveň napovídá, kam převést zůstatky zrušených účtů (např. fondu oběžného majetku). Metodický pokyn je dostupný zde.

 

Obsah metodického pokynu:

Úvod - Převodový můstek.... 4

Účtování o přijatých transferech .... 7

Účtování o poskytnutých transferech.... 31

Účtování o limitních dotacích prostřednictvím čerpacích účtů ....34

Účtování o úvěrech.... 36

Účtování o návratných finančních výpomocích a půjčkách.... 39

Účtování o termínovaných vkladech ....42

Účtování o mylných platbách.... 44

Účtování o převodech mezi ZBÚ a fondy.... 45

Účtování o výnosech a příjmech .... 49

Účtování o nákladech a výdajích .... 59

Účtování o pokladně.... 73

Účtování o mzdách ....76

Účtování o zálohách ....81

Účtování o dlouhodobém majetku....83

Srná účtová osnova .... 88

Závěrečná ustanovení ....110