Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nové účetní standardy pro příspěvkové organizace

14.01.2011 20:35

Ministerstvo financí vydalo tento týden Finanční zpravodaj č. 8/2010, který obsahuje České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. FZ je datován 31. 12. 2010, což umožňuje, aby nové standardy nabyly účinnosti již od 1. 1. 2011. Kromě nového znění ČÚS 703 byly zcela nově vydány standardy 705  - 707. Upozorňuji zejména na ten poslední k zásobám, který mimo jiné stanovuje povinnost upravit vnitřním předpisem (směrnicí) normu přirozených úbytků zásob a vymezit druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby.

 Přehled všech nových ČÚS:

číslo Název
703 Transfery
705 Rezervy
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
707 Zásoby

 

Celý Finanční zpravodaj 8/2010 si můžete přečíst na stránkách MF ČR: 

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/FinZprav201008_pdf.pdf