Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

19.11.2017 16:25

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.):

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .

Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci" účtů ve 4. účtové třídě, si zatím musíme počkat - můžeme si ji přečíst v knihovně připravované legislativy: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNASULPV4Q

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAPWDAY0I