Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela zákona o finanční kontrole vyšla ve sbírce zákonů

19.05.2019 19:00

Novela zákona o finanční kontrole byla definitivně schválena


Zásadní změny, které novela přináší:

- roční zprávy o výsledcích finančních kontrol obcí nebudou zpracovávat kraje, ale obce je budou předkládat přímo ministerstvu financí

- zákon o finanční kontrole se bude vztahovat také na dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace

- náměstci starostů a primátorů (případně jiní zastupitelé) budou moci vykonávat funkce příkazců operací

- příspěvkové organizace, které nemají více než 5 zaměstnanců, budou moci do schvalování budoucích veřejných příjmů a výdajů zapojit externisty, text novely ale bohužel nehovoří o tom, zda má jít o přepočtený či fyzický stav zaměstnanců.


Z uvedeného plyne, že že mateřská škola se šesti zaměstnanci bude mít stále problém, koho pověřit výkonem sloučené funkce správce rozpočtu a hlavního účetního. K tomu dodávám, že bych považoval za správné vycházet z přepočteného stavu zaměstnanců.


Novela byla vyhlášena 16. 5. 2019 ve  Sbírce zákonů v částce 53 - č. 126/2019 Sb. 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38640                                                                                       

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode