Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela zákona o finanční kontrole

17.04.2018 20:34

Ministerstvo financí ČR zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů:


https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVRJUF9F  

 

Na připravovanou změnu upozorňuje  také následující článek ve Zdravotnickém deníku, který zahrnuje citace navrhovaných ustanovení:

https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/02/na-dobrovolne-svazky-obci-dopadne-zakon-o-financni-kontrole-stanou-se-organy-verejne-spravy/