Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Novela ZFK bude znovu projednána

15.03.2013 21:27

Výtah z návrhu pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny

Od 19. 3. 2013 14.00

Zákony - zamítnuté Senátem

2. bod jednání

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/8/

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode