Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Nový kontrolní zákon - upozornění na zavádějící článek na webu Deník veřejné správy

17.08.2016 20:36

Deník veřejné správy si zvyklo číst velké množství čtenářů - zaměstnanců územně samosprávných celků i politiků. Tyto webové noviny přinášejí pohotové informace pro obce, a proto si získaly velkou sledovanost. Bohužel nyní "šláply vedle", dnes totiž zveřejnily článek Ing. Moniky Bušovské z Ministerstva financí ČR pod názvem Zákon o finanční kontrole vs. zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě  https://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6718780 .

Článek vyšel před časem také v časopise Obec a finance. Problém spočívá v tom, že autorka hovoří o variantě zákona, kterou Legislativní rada Vlády ČR před rokem nedoporučila. Ve svém článku uvádí: "První možnou variantou, která se nabízela, byla novelizace současného zákona o finanční kontrole, raději však bylo přistoupeno k řešení v podobě zcela nového zákona s názvem o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. V současné době má podobu návrhu a jeho předpokládaná účinnost je prozatím uvedena na říjen roku 2016".

Skutečnost je taková, že současný návrh se jmenuje "zákon o řízení a kontrole veřejných financí", Legislativní rada  Vlády ČR projednávání tohoto zákona odložila a předpokládaná účinnost rozhodně není od října letošního roku, nýbrž od 1. 1. 2018. Bohužel ani v Deníku veřejné správy a v časopise Obec a finance nemůžeme brát vše vážně!