Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Můžeme používat majetek s nulovou zůstatkovou cenou?

23.03.2017 19:33

Jsme příspěvková organizace. Ve stavu máme majetek, který byl bohužel odepsaný v roce 2016 do zůstatkové ceny 0,-. Tento majetek ale stále používáme. Je nějaká možnost kromě toho, že musíme majetek vyřadit, i když je zcela funkční?

ČÚS 708 nezakazuje používat majetek, který má nulovou zůstatkovou cenu. Tento standard řeší problematiku odpisování majetku, ale nikoliv jeho vyřazování. Naopak, že organizace má využívat majetek s péčí řádného hospodáře a nulová zůstatková cena sama o sobě nemůže být důvodem pro vyřazení jinak funkčního majetku (čili majetku, který má stále svou užitnou hodnotu). Takový postup by byl nehospodárný a tím pádem také v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Zmíněný účetní standard pouze říká v bodu 4.11., že účetní jednotka může při sestavení nebo aktualizaci odpisového plánu pro majetek zohlednit zbytkovou hodnotu. Zdůrazňuji, že je tam slovo MŮŽE. A pokud si Váš zřizovatel nevymínil povinnost předchozího souhlasu s dalším používáním majetku s nulovou zůstatkovou cenou, tak ho o to žádat rozhodně nemusíte, protože legislativa to nevyžaduje!

Něco jiného by bylo, kdyby ten majetek byl již v takovém stavu, že jeho provoz by byl nehospodárný, to by bylo vhodné jej vyřadit, ale ne kvůli nulové zůstatkové ceně, ale kvůli jeho stavu.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode