Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Prosba o vyjádření k obsahu nového semináře

23.11.2017 17:49

Dámy a pánové,

připravuji nový seminář se zatím pracovním názvem Příspěvková organizace a její zřizovatel,

chtěl bych Vás proto požádat o vyjádření, zda by Vás takové téma zajímalo. Rovněž bych poprosil o náměty, čím případně program tohoto semináře doplnit. Vaše podněty k navrhovanému semináři prosím zasílejte na mou el. adresu: petr-sikora@centrum.cz .


Program připravovaného semináře:


Právní rámec (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost

- majetek vlastní a svěřený

- změny zřizovací listiny

Operace vázané na předchozí  souhlas zřizovatele

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

- nákup na leasing a na splátky

- přijímání majetku do vlastnictví  organizace darem a děděním

Schvalování účetní závěrky

- podklady pro schvalování

- inventarizační zpráva

- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

- rozpočet

- rozpočtový výhled

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Porušení rozpočtové kázněFotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode