Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Průběžná veřejnosprávní kontrola. Zákon č. 320/2001 vymezuje předběžné, průběžné a následné VSK. Popisuje, co se v jednotlivé fázi kontroluje atd. Ukládá ale tento zákon (nebo z jiný předpis) striktní povinnost provádět průběžnou veřejnosprávní kontrolu?

02.09.2013 20:11

Striktní povinnost provádět průběžné veřejnosprávní kontroly plošně u všech subjektů rozhodně nikde není uvedena. Průběžná veřejnosprávní kontrola má zpravidla formu tzv. administrativní kontroly (kontroly od stolu) a u příspěvkových organizací a spočívá v prověřování různých výkazů, hlášení, tabulek a dalších podkladů souvisejících s hospodaření dané organizace.

U příjemců dotací má význam jen u těch opravdu velkých dotací, kdy je vhodné posuzovat průběh jejich čerpání (např. formou dílčích vyúčtování a jejich kontroly, ať už na místě či od stolu) a nečekat až na následnou kontrolu v době, kdy už peníze mohou být nesprávně utraceny. Ale u malých dotací nevidím důvod  průběžnou kontrolu provádět. Když někdo dostane např. 10.000,- na nějakou kulturní akci, která proběhne během jednoho či několika málo dnů, tak si upřímně řečeno ani nedokáži představit, jak by se ta průběžná kontrola měla provádět. Je tedy určitě možné stanovit pravidla (limity), na základě kterých se průběžná veřejnosprávní kontrola bude či nebude provádět. Neni to nic rozporuplného. Naopak provádět průběžnou kontrolu malých dotací by mnohdy bylo neefektivní.