Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Sněmovní tisk 1001 - zákon o řízení a kontrole veřejných financí

16.03.2017 20:39


Informace z webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=1001 :


Stav projednávání ke dni: 16. března 2017


Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.


Návrh zákona rozeslán poslancům jako tiskhttp:  1001/0 dne 22. 12. 2016 https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1001&CT1=0 .
Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor


1. Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1590).


  • Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 53, upravená (21. až 23. března 2017)
  • Garanční Kontrolní výbor návrh zákona neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 44 (23. března 2017)
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh zákona neprojednal.


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:

KV - Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy

č. 7 (15. března 2017)


Související tisk: 1002 (Novela z. v souv.s přijetím zák.o řízení a kontrole veř.fin.).