Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Tvorba FKSP letos v poloviční výši

04.01.2011 18:07

Vyhláška č. 365/2010 Sb. ze dne 6. prosince 2010 mění vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2011. Podstatnou změnou je to, že tvorba FKSP nebude ve výši 2 % z prostředků zúčtovaných na platy, ale v poloviční výši 1 %. Novela vyšla ve Sbírce zákonů ze dne 15. prosince 2010. Text novely najdete například na stránkách ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyhlaska_2010_365_snizeni_FKSP.pdf