Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

10.11.2017 14:57

Zdroj: webové stránky České školní inspekce

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(2)