Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zajímavý materiál ke kritériím "3 E"

27.06.2017 14:00

Na webu NKÚ doporučuji Vaší pozornosti velmi zajímavou prezentaci

k problematice 3 E:

https://www.nku.cz/assets/o-nas/konference-seminare/2017/seminar-principy-3E/nku_regentikova_3e_priklady_selhani_vks.pdf  


Malá ukázka z prezentace - příklad neefektivnosti:

Jednotné inkasní místo


3,5 miliardy korun

Jednotné inkasní místo nevzniklo

Finance se použily na nesouvisející výdaje

Správa daní a pojistného se nezjednodušila

ČR má jednu z nejvyšších délek administrace daňových povinností


Neefektivnost