Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zprávy MF 4/2009

07.09.2009 19:06

Nové číslo Zpráv ministerstva financí přináši články, které zobrazují momentální právní názor autorů novely "malých" rozpočtových pravidel. Text přináší užitečné informace, ale bohužel také výroky, se kterými lze polemizovat - například s tím, že ministerští legislativci příliš neuznávají jinou formu předání majetku příspěvkovým organizacím, než je jeho svěření.  Pokud ale paní Mgr. H. Peterová v bodě 5. Sankce uložené obcí právnické osobě za zadržení finančních prostředků poskytnuté investiční dotace tvrdí, že: "rada obce uložila příjemci dotace odvod a penále za porušení rozpočtové kázně", tak to už je na pováženou. Sama totiž patří do týmu, který v textu novely m.j. prosadil, že o porušení rozpočtové kázně (kterého se dopustí příjemci dotací) rozhoduje obecní úřad a ne rada. V bodě 6. Výpůjčka nemovitého majetku příspěvkové organizaci pro změnu tvrdí, že: "Pokud příspěvková organizace nemá dostatek finančních prostředků na krytí účetních odpisů, je povinností zřizovatele, aby ve svém příspěvku příspěvkové organizaci zohlednil i finanční krytí těchto účetních odpisů." Z čeho tato povinnost vyplývá, nám paní magistra bohužel zapomněla prozradit. Třeba to prozradí v příštích "Zprávách" ...

Text "Zpráv" najdete zde: https://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_09/4_09/