Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 2/2016, zveřejňování dotačních smluv