Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava


3. 12. 2018 Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov): https://tsmvyskov.cz/kurz-16214-kontrola-pouziti-dotaci-ze-strany-poskytovatelu-obci-a-mest

Kontakt na pořadatele: telefon: 517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz

Místo konání: HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru (druhá zastávka od dopravního terminálu Hranečník - TRAM č. 4, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky)

Program:

Úvod - právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace

Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

- požadavky žadatele

- záměry poskytovatele

- výsledné podmínky pro použití dotace.

Průběh kontroly příjemce dotace

- průběh kontroly

- pověření, protokol o výsledku kontroly

- postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace

Správnost a věrohodnost účetnictví

- náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace

- rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy

Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

- zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků

- sankce

- náklady uznatelné a neuznatelné

"Opravné" prostředky

- proti protokolu

- proti rozhodnutí (platebnímu výměru)

- žádost o prominutí odvodu, penále

Závěr
- shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse


Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode