Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava


22. 5. 2018 Školská příspěvková organizace a její zřizovatel, 9.00

NOVINKA PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - premiéra semináře, v tomto pololetí jen v Ostravě!

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná včetně přihlášky: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-483/

Místo konání: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40 A, Moravská Ostrava (za Krajským úřadem MSK)                                                   

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026, mobil 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

PROGRAM:

Právní rámec (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Zřizovací listina

- hlavní a doplňková činnost

- majetek vlastní a svěřený

- změny zřizovací listiny

Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy

- nákup na leasing a na splátky

- přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním

Schvalování účetní závěrky

- podklady pro schvalování

- inventarizační zpráva

- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu

- rozpočet

- rozpočtový výhled

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol

Porušení rozpočtové kázně


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.

 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode