Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ostrava

10. 1. 2019 Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě, 9.00

Místo konání: HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru (druhá zastávka z dopravního terminálu Hranečník - TRAM č. 4, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky).

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17230-zakon-o-kontrole-a-zakon-o-financni-kontrole-ve-vzajemne-vazbe

Kontakty na pořadatele: skrivankova@tsmvyskov.cz , telefon: 517 333 699.

Program:

1) Systém finanční kontroly

- administrativní kontrola, kontrola na místě

2) Vybraná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- vazba na kontrolní řád, rozdíl mezi kontrolou příjemců dotací a zřizovaných příspěvkových organizací

3) Procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly dle zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole    

- zahájení, průběh a ukončení kontroly, výzvy k vrácení dotace, mlčenlivost apod.     

přibližně 11.30 - 12.00 přestávka na oběd, který je v ceně semináře   

4) Zásadní ustanovení zákona o kontrole

- protokol: první a poslední kontrolní úkon, lhůta pro vyhotovení, doručení, námitky

- informace o výsledcích kontrol .


Seminář je určen zejména pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz

Program semináře může být přizpůsoben případným změnám legislativy - očekává se přijetí novely zákona o finanční kontrole.
22. 5. 2019  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00 

Přihláška a podrobnější informace pořadatele (agentury Paris Karviná): bude včas na webu pořadatele

Kontakt na pořadatele: vzdelavani@paris-karvina.cz , telefon: 596 338 026, mobil: 604 264 590

Místo konání: bude upřesněno
Program:

1) Legislativní rámec

-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví  pro některé vybrané účetní jednotky


2) Rezervní fond

- tvorba

- použití


3) Fond investic

- tvorba

- použití

- definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)


4) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

- peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

- inventarizace fondu investic (a dalších fondů)


5) Fond odměn

- tvorba

- použití


6) Fond kulturních a sociálních potřeb

- tvorba

- použití


7) Rozpočtová kázeň

- souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

- sankce za porušení rozpočtové kázně


Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například vzor inventurního soupisu majetku a
zjednodušeného inventurníhou soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz . 

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode