Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PRAHA

5. 6. 2019  Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole (ČIIA), 9.00

Podrobnější informace pořadatele (Českého institutu interních auditorů) a přihláška: https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/detail-seminar.php?idSeminar=3448

Místo konání: Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 319/3, Praha 2

Kontakty na pořadatele: telefon 224 920 332, mobil: 731 157 256, vaculcikova@interniaudit.cz

Program:

1. Systém finanční kontroly

právní úprava, náplň kontroly příspěvkových organizací a příjemců dotací 

2. Vybraná ustanovení zákona o finanční kontrole v aktuálním znění

personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly, povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy, procesní pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě

3. Zásadní ustanovení zákona o kontrole

povinnosti kontrolujícího, práva a povinnosti kontrolované osoby, mlčenlivost

4. Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly

přípravná fáze, zahájení kontroly, vlastní kontrola, písemnosti vyhotovované v průběhu kontroly, protokol o kontrole, ukončení kontroly, postup po ukončení kontroly příjemce dotace, postup při porušení rozpočtové kázně


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz  . Účastníci obdrží písemný materiál a další doprovodné materiály. 


25. 6. 2019 Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí, od 9.00 

NOVINKA

Podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov) a přihláška: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17819-kontrola-prispevkovych-organizaci-a-prijemcu-dotaci-uredniky-kontrolnimi-vybory-a-financnimi-vybory-obci 
MÍSTO KONÁNÍ: učebna TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), Praha 1, u Hl. nádraží

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

Program:

1) Právní rámec

- zákon o obcích

- zákon o finanční kontrole

- zákon o kontrole

- metodika ministerstva vnitra

2) Kontrola podle zákona o obcích

3) Účast členů výborů na veřejnosprávní kontrole

- procesní pravidla

- protokol

- mlčenlivost

3) Náplň kontroly příspěvkových organizací

4) Náplň kontroly příjemců dotací

Seminář je určen zejména členům kontrolních a finančních výborů obcí, měst a městysů, kteří provádějí kontrolu zřizovaných příspěvkových
organizací a příjemců dotací. Účastníci budou upozorněni dvě možné formy kontroly - kontrolu realizovanou přímo výborem, anebo účast členů výborů v kontrolních týmech provádějících veřejnosprávní kontrolu. Budou podrobně seznámi se specifiky obou typů kontrol. Stranou pozornosti nezůstatne ani věcná náplň kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD včetně vzoru protokolu a přehledu oficiální metodiky v oblasti kontroly. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .