Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Štítky

 1. zákon o kontrole
 2. náhrada za ubytování
 3. omezení výše náhrady za ubytování
 4. veřejnosprávní kontrola od 1. 1. 2014
 5. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 6. Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 7. novela zákona č. 250/2000 Sb.
 8. Wagenknecht
 9. Inventarizace v příspěvkové organizaci
 10. novela zákona o finanční kontrole
 11. IČ příspěvkové organizace
 12. optimalizace režijních nákladů
 13. kontrola dodavatele příspěvkové organizace
 14. Novela zákona o finanční kontrole
 15. nové České účetní standardy
 16. ČÚS 709
 17. školní jídelny
 18. ČSÚ 710
 19. redukce nákladů obcí
 20. úspory výdajů ÚSC
 21. změna vyhlášky o FKSP
 22. registr smluv
 23. Zákon o kontrole a řízení veřejných financí
 24. Limitovaný příslib
 25. dvouleté děti v MŠ
 26. školský zákon
 27. jmenování ředitele
 28. skutečný majitel příspěvkové organizace
 29. nulová zůstatková cena
 30. pracovní obuv z FKSP
 31. ZÁVAŽNÁ ZJIŠTĚNÍ
 32. řízení škol
 33. BOZP
 34. sbírka souvztažností
 35. peněžní fondy
 36. Nový zákon o finanční kontrole
 37. technické zhodnocení
 38. Kontrolní řád
 39. Inventarizace peněžních fondů
 40. samostatná působnost
 41. Ústřední věstník ČR
 42. první odchod do důchodu
 43. Stanovisko CHJ č.1/2019
 44. Stanovisko CHJ č. 5/2018
 45. veřejnosprávní kontrola
 46. FKSP
 47. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 48. etický kodex
 49. inventarizační vyhláška
 50. vyhláška 270/2010
 51. Finanční zpravodaj 8/2010
 52. České účetní standardy
 53. zásoby
 54. účet 558
 55. inventarizace
 56. zákon o finanční kontrole
 57. Brno
 58. Finanční kontrola
 59. Ostrava
 60. Účetní reforma
 61. Veřejné zakázky
 62. příspěvkové organizace
 63. majetek příspěvkových organizací
 64. školení
 65. vzory písemností z finanční kontroly
 66. limitovaný příslib
 67. individuální příslib
 68. kontrolní řád
 69. dotace církvím
 70. dotace na památky
 71. schvalování dotací zastupitelstvem
 72. ČÚS
 73. finanční zpravodaj 2/2012
 74. maření veřejnosprávní kontroly
 75. součinnost během kontroly
 76. úplná znění účetních standardů
 77. pomocný analytický přehled
 78. PAP
 79. protokol o výsledku kontroly
 80. pověření k provedení kontroly
 81. rezervní fond
 82. hospodaření příspěvkové organizace
 83. odpisy majetku příspěvkových organizací
 84. neziskové organizace
 85. účetnictví příspěvkových organizací
 86. změny českých účetních standardů
 87. Novela zákona o veřejných zakázkách