Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Štítky

 1. samostatná působnost
 2. optimalizace režijních nákladů
 3. úspory výdajů ÚSC
 4. redukce nákladů obcí
 5. ČSÚ 710
 6. školní jídelny
 7. ČÚS 709
 8. nové České účetní standardy
 9. Novela zákona o finanční kontrole
 10. kontrola dodavatele příspěvkové organizace
 11. zákon o kontrole
 12. Olomouc
 13. Novela zákona o veřejných zakázkách
 14. součinnost během kontroly
 15. maření veřejnosprávní kontroly
 16. finanční zpravodaj 2/2012
 17. ČÚS
 18. IČ příspěvkové organizace
 19. novela zákona o finanční kontrole
 20. Inventarizace peněžních fondů
 21. Kontrolní řád
 22. příspěvkové organizace a zřizovatel
 23. Nový zákon o finanční kontrole
 24. peněžní fondy
 25. Zákon o kontrole a řízení veřejných financí
 26. registr smluv
 27. změna vyhlášky o FKSP
 28. Inventarizace v příspěvkové organizaci
 29. Wagenknecht
 30. novela zákona č. 250/2000 Sb.
 31. Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 32. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 33. veřejnosprávní kontrola od 1. 1. 2014
 34. omezení výše náhrady za ubytování
 35. náhrada za ubytování
 36. schvalování dotací zastupitelstvem
 37. dotace na památky
 38. dotace církvím
 39. vyhláška 270/2010
 40. inventarizační vyhláška
 41. etický kodex
 42. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 43. FKSP
 44. účet 558
 45. inventarizace
 46. zákon o finanční kontrole
 47. školení
 48. majetek příspěvkových organizací
 49. příspěvkové organizace
 50. Veřejné zakázky
 51. Účetní reforma
 52. Ostrava
 53. Finanční kontrola
 54. Brno
 55. Finanční zpravodaj 8/2010
 56. České účetní standardy
 57. kontrolní řád
 58. úplná znění účetních standardů
 59. pomocný analytický přehled
 60. PAP
 61. změny českých účetních standardů
 62. účetnictví příspěvkových organizací
 63. neziskové organizace
 64. odpisy majetku příspěvkových organizací
 65. hospodaření příspěvkové organizace
 66. rezervní fond
 67. pověření k provedení kontroly
 68. protokol o výsledku kontroly
 69. individuální příslib
 70. limitovaný příslib
 71. vzory písemností z finanční kontroly
 72. zásoby
 73. veřejnosprávní kontrola

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode