Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Štítky

 1. Stanovisko CHJ č. 5/2018
 2. novela zákona o finanční kontrole
 3. náhrada za ubytování
 4. omezení výše náhrady za ubytování
 5. veřejnosprávní kontrola od 1. 1. 2014
 6. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
 7. Zákon o vnitřním řízení a kontrole
 8. novela zákona č. 250/2000 Sb.
 9. Wagenknecht
 10. IČ příspěvkové organizace
 11. optimalizace režijních nákladů
 12. úspory výdajů ÚSC
 13. zákon o kontrole
 14. kontrola dodavatele příspěvkové organizace
 15. Novela zákona o finanční kontrole
 16. nové České účetní standardy
 17. ČÚS 709
 18. školní jídelny
 19. ČSÚ 710
 20. redukce nákladů obcí
 21. Inventarizace v příspěvkové organizaci
 22. změna vyhlášky o FKSP
 23. BOZP
 24. řízení škol
 25. Limitovaný příslib
 26. dvouleté děti v MŠ
 27. školský zákon
 28. jmenování ředitele
 29. skutečný majitel příspěvkové organizace
 30. nulová zůstatková cena
 31. sbírka souvztažností
 32. první odchod do důchodu
 33. Ústřední věstník ČR
 34. registr smluv
 35. Zákon o kontrole a řízení veřejných financí
 36. peněžní fondy
 37. Nový zákon o finanční kontrole
 38. technické zhodnocení
 39. Kontrolní řád
 40. Inventarizace peněžních fondů
 41. samostatná působnost
 42. pracovní obuv z FKSP
 43. Novela zákona o veřejných zakázkách
 44. veřejnosprávní kontrola
 45. FKSP
 46. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
 47. etický kodex
 48. inventarizační vyhláška
 49. vyhláška 270/2010
 50. Finanční zpravodaj 8/2010
 51. České účetní standardy
 52. zásoby
 53. účet 558
 54. inventarizace
 55. zákon o finanční kontrole
 56. Brno
 57. Finanční kontrola
 58. Ostrava
 59. Účetní reforma
 60. Veřejné zakázky
 61. příspěvkové organizace
 62. majetek příspěvkových organizací
 63. školení
 64. vzory písemností z finanční kontroly
 65. limitovaný příslib
 66. úplná znění účetních standardů
 67. kontrolní řád
 68. dotace církvím
 69. dotace na památky
 70. schvalování dotací zastupitelstvem
 71. ČÚS
 72. finanční zpravodaj 2/2012
 73. maření veřejnosprávní kontroly
 74. pomocný analytický přehled
 75. PAP
 76. změny českých účetních standardů
 77. individuální příslib
 78. protokol o výsledku kontroly
 79. pověření k provedení kontroly
 80. rezervní fond
 81. hospodaření příspěvkové organizace
 82. odpisy majetku příspěvkových organizací
 83. neziskové organizace
 84. účetnictví příspěvkových organizací
 85. součinnost během kontroly