Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

České Budějovice


23. 4. 2018  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná a přihláška: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-479/

Místo konání: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Konání semináře pořadatel potvrdil dne 6. 4. 2018

K semináři je možné se přihlásit už jen telefonicky na číslech 596 338 026, 604 264 590.

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026, mobil 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz   

Program:

  • Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)
  • Rezervní fond (tvorba a použití)
  • Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)
  • Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku) + novinka, povinná inventarizace peněžních fondů
  • Fond odměn (tvorba a použití)
  • Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)
  • Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)
  • Diskuse a zodpovězení dotazů.


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz     

Účastníci obdrží kromě občerstvení písemný materiál a další materiály na CD.Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode