Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Jihlava


26. 9. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací, 9.00

Akreditováno MŠMT, akreditováno MV

Pořadatel potvrdil konání semináře dne 12. 9. 2019, na seminář je možné se stále hlásit.

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury Paris: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-658/

Místo konání: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026,  mobil: 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program

I. Právní úprava

(zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění - novely, inventarizační vyhláška)
II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

Obecné náležitosti směrnic

Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly

Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

Schvalování budoucích příjmů a výdajů

Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (změna od letošního roku)

Seminář je určen ekonomům, účetním a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál  a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: petr-sikora@centrum.cz .