Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PARDUBICE  /  HRADEC KRÁLOVÉ

NOVINKA

8. 10. 2018 Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, 9.00 v HRADCI KRÁLOVÉ

Podrobnější informace pořadatele (agentury TSM Vyškov) a přihláška : https://tsmvyskov.cz/kurz-16210-obec-v-roli-zrizovatele-prispevkove-organizace

Místo konání: Hotel Alessandria, Třída SNP 733

Kontakt na pořadatele: telefon  517 333 699, e-mail: sikorova@tsmvyskov.cz  

Program:

1. Právní rámec
- zákon o obcích
- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon o finanční kontrole
- kontrolní řád
2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina
- hlavní a doplňková činnost
- majetek vlastní a svěřený
- změny zřizovací listiny
4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

- tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
- nákup na leasing a na splátky
- přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.
6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku
- podklady pro schvalování účetní závěrky
- inventarizační zpráva
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace
- rozpočet
- rozpočtový výhled
- rozpočtová kázeň
8. Veřejnosprávní kontrola
- administrativní kontrola
- kontrola na místě
- roční zpráva

Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál a další materiály na CD.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode