Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

PLZEŇ


21. 3. 2019  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (TSM Vyškov), 9.00

Podrobnější informace o semináři budou včas zveřejněny na webu pořadatele: https://tsmvyskov.cz/nabidka-kurzu.htm?key=Sikora&btn.x=0&btn.y=0

Program:

I. Právní úprava

II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly

Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu. 

V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí   orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku. 

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě - náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu. 

Vedení kontrolního spisu, makulář.


III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, inventurní soupis.


IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží písemný materiál, vzor směrnice pro provádění vnitřní kontroly a další materiály na CD (včetně vzorů probíraných písemností).

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode