Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ústí nad Labem

18. 6. 2019 Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními a finančními výbory obcí, od 9.00 

NOVINKA

Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmvyskov.cz/kurz-17801-kontrola-prispevkovych-organizaci-a-prijemcu-dotaci-uredniky-kontrolnimi-vybory-a-financnimi-vybory-obci

Místo konání: Interhotel BOHEMIA, Mírové náměstí 6

Program:

Kontakty na pořadatele:  skrivankova@tsmvyskov.cz , 517 333 699.

1) Právní rámec

- zákon o obcích

- zákon o finanční kontrole

- zákon o kontrole

- metodika ministerstva vnitra

2) Kontrola podle zákona o obcích

3) Účast členů výborů na veřejnosprávní kontrole

- procesní pravidla

- protokol

- mlčenlivost

3) Náplň kontroly příspěvkových organizací

4) Náplň kontroly příjemců dotací


Seminář je určen zejména členům kontrolních a finančních výborů obcí, měst a městysů, kteří provádějí kontrolu zřizovaných příspěvkových
organizací a příjemců dotací. Účastníci budou upozorněni dvě možné formy kontroly - kontrolu realizovanou přímo výborem, anebo účast členů výborů v kontrolních týmech provádějících veřejnosprávní kontrolu. Budou podrobně seznámi se specifiky obou typů kontrol. Stranou pozornosti nezůstatne ani věcná náplň kontrol příspěvkových organizací a příjemců dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD včetně vzoru protokolu a přehledu oficiální metodiky v oblasti kontroly. Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz .