Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Ústí nad Labem

 • 14. 10. 2020   FKSP a další fondy příspěvkových organizací, 9.00

 • Akreditováno MŠMT

  Přihláška a podrobnější informace pořadatele - agentury TSM Vyškov: https://www.tsmkurzy.cz/kurzy/skoly/vyskov/2355-fksp-a-dalsi-fondy-prispevkovych-organizaci-p.html

  Místo konání: Interhotel BOHEMIA, Mírové náměstí 6, ÚSTÍ NAD LABEM (nedaleko od nádraží)

  Kontakt na pořadatele: telefon 736 216 375 nebo 517 333 699, e-mail: skrivankova@tsmvyskov.cz            


  Program:

  1) Legislativní úprava peněžních fondů

  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  -  vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - novela

  - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

  2) Fond kulturních a sociálních potřeb 

  - tvorba

  - použití (nové možnosti po novele)

  3) Rezervní fond

  - tvorba

  - použití

  4) Fond investic

  - tvorba

  - použití

  - definování investičních výdajů (pořízení investičního majetku, technické zhodnocení)

  5) Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic

  - peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku

  - inventarizace fondu investic a dalších fondů

  6) Fond odměn

  - tvorba

  - použití

  7) Rozpočtová kázeň

  - souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů

  - sankce za porušení rozpočtové kázně.


  Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a dále doprovodné materiály na CD (například přehled nejdůležitějších změn vyhlášky o FKSP, vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.


 • Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

  Vytvořte si web zdarma!Webnode