Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zlín


7. 6. 2018  Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a použití, 9.00

Přihláška a podrobnější informace pořadatele agentury Paris Karviná: https://paris-karvina.cz/seminare/seminar-484/  

Místo konání: Střední zdravotnická škola, Broučkova 372, Zlín                                                     

Kontakt na pořadatele: telefon 596 338 026, mobil 604 264 590, e-mail: vzdelavani@paris-karvina.cz  

Program:

Legislativní rámec (zákon č. 250/2000 Sb., vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP a vyhláška č. 410/2009 Sb.)

Rezervní fond (tvorba a použití)

Fond investic (tvorba a použití, definování investičních výdajů)

Povinné ověřování peněžního krytí fondu investic (peněžně nekrytá část fondu a příčiny jejího vzniku) + novinka, povinná inventarizace peněžních fondů

Fond odměn (tvorba a použití)

Fond kulturních a sociálních potřeb (tvorba a použití)

Rozpočtová kázeň (souvislost porušování rozpočtové kázně s tvorbou a použitím peněžních fondů, sankce za porušení rozpočtové kázně)

Diskuse a zodpovězení dotazů.


Dotazy k semináři můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz      

Účastníci obdrží občerstvení, písemný materiál a další materiály na CD.


Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode