Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Znojmo


29. 4. 2019  Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací - vzory písemností, 9.00

Podrobnější informace pořadatele Střediska služeb školám Znojmo a přihláška budou včas zveřejněny na jeho webových stránkách: https://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Místo konání: Jana Palacha 1262/11, 669 02 Znojmo

Kontakt na pořadatele: Mgr. Renata Hubáčová, tel.: 603 228 730, e-mail: hubacova@sssbrno.cz  

I. Právní úprava

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcí vyhláška

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

Obecné náležitosti směrnic 

Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly

Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

Schvalování budoucích příjmů a výdajů 

Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze - náplň)

Dotazy k probíraným tématům můžete zasílat ještě před konáním semináře na adresu: petr-sikora@centrum.cz . Účastníci obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné materiály na CD (zejména vzory písemností).Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode