Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Archiv článků

19.11.2017 16:25

Novela "velkých" rozpočtových pravidel a inventarizační vyhlášky

Novela zákona č. 218/2000 Sb., která se týká problematiky poskytování dotací, již vyšla ve sbírce zákonů (zákon č. 367/2017 Sb.): http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38321 .Na novelu inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., která by měla upravit "inventarizaci"...
10.11.2017 14:57

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Zdroj: webové stránky České školní inspekcehttp://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(2)
10.11.2017 14:53

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí ČRhttp://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2016_Zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-za-rok-2016.pdf
08.11.2017 10:43

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Ministerstvo financí vydalo ve Zprávách MF č. 7/2017doplnění informací o schvalování rozpočtů a rozpočtových výhledů:http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zpravy-pro-obce-kraje_2017-c-07.pdf
15.09.2017 10:51

Dotace a schvalování účetních závěrek

Vyšly nové Zprávy MF s informacemi o dotacích a schvalování účetních závěrek. Dozvíme se také, že se Krajský soud v Českých Budějovicích zabýval povahou a náležitostmi sdělení o neposkytnutí dotace. Soudci uvádí mj.: Mělo by být vysvětleno, jak o žádosti o dotaci bylo uváženo, zda jí...
05.09.2017 20:58

Sněmovna neschválila zákon o kontrole a řízení!

Dnes Poslanecká sněmovna projednala znovu zákon o kontrole a řízení, který o prázdninách drtivou většinou Senát neschválil. Po důrazném naléhání pana senátora Vystrčila a relativně delší rozpravě nakonec poslanci zákon neschválili, byť jejich postoj nebyl tak jednoznačný, jako tomu bylo v horní...
21.08.2017 20:19

Stenozáznam projednání zákona o řízení a kontrole

Dámy a pánové,doporučuji Vaší pozornosti záznam projednání zákona o řízení a kontrole, a to zejména vystupení pana senátora Miloše Vystrčila, jeho vystoupení bych dal povinně přečíst všem poslancům, aby si uvědomili, co by přijetí zákona způsobilo. Nezbývá než zatleskat Senátu a přát...
20.08.2017 21:03

Senát zamítl návrh nového zákona

Senát zařadil projednání návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí na svou 9. schůzi a senátoři schválili zamítnutí zákona  (usnesením č. 258, hlasování č. 18).http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16980&O=11  
10.08.2017 17:30

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí projednán ve výboru

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SENÁTUdoporučuje Senátu návrh zákona o kontrole a řízení veřejných financí zamítnout: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=85200 . Zpravodajem byl pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil, který se před jednáním...
01.08.2017 19:33

Schůze Senátu PČR projedná nový kontrolní zákon

Senátní tisk č. 183 (zákon o řízení a kontrole ...) má konečně opravené formátování a stránky už jsou číslovány: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85065/71375   Program senátní schůze naleznete...

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba www stránek zdarmaWebnode