Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Zjištění z kontrol

11.06.2013 20:54

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/kontroly-ve-verejne-sprave/2013/zprava-o-vysledcich-fin-kontrol-2012-12867/
06.02.2013 20:28

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012

http://www.csicr.cz/getattachment/e1b96137-2102-4a87-8cae-7384d9dba60c   Zpráva zahrnuje i informace o veřejnosprávní kontrole, kterou prováděla ČŠI.
18.06.2012 19:55

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011 je na webu MF ČR

Celý text zprávy najdete na webu ministerstva financí - dokument ke stažení       Zde uvádím vybrané pasáže: Byly zahájeny práce na zpracování nové prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Návrh vyhlášky v oblasti ročního zpravodajství rozšiřuje...
02.08.2010 19:09

Z vybraných nálezů z kontrol příjemců dotací provedených finančními úřady (Květen 2010)

Zdroj: Ministerstvo financí  Kontrola hospodaření s účelově určenými prostředky státního rozpočtu Kontrolován byl daňový subjekt - právnická osoba, který je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona čís. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném...
02.09.2009 18:36

Zjištění z kontrol čerpání prostředků z EU

Nejčastější zjištění z kontrol čerpání prostředků z fondů EU přináší portál www.prahafondy.eu sloužící jako rozcestník pro informace o fondech EU v hl. m. Praze. Tento portál je spravován odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy:...
02.09.2009 18:33

Zjištění z kontrol organizací MŠMT

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete „Zobecněná zjištění z kontrol příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT provedených oddělením kontroly M12“: Zobecněná zjištění z kontrol příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT provedených oddělením kontroly M12
07.08.2009 20:35

Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu o hospodaření Ministerstva kultury

  Zdroj: ProCulture c/o Otevřená společnost o.p.s  www.proculture.cz      Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal zprávu z kontrolní akce, která se týkala majetku státu a prostředků státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury (MK). MK bylo kontrolováno prostřednictvím...
05.08.2009 20:29

Zjištění z veřejnosprávních kontrol v kraji Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina zveřejnil nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací, které byly zjištěny při následných veřejnosprávních kontrolách v roce 2008: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4019380

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho, tommy@chau, Elephas_a 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode