Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Semináře - finanční kontrola

Semináře připravuji pro agenturu TSM, s.r.o. Vyškov a Český institut interních auditorů. Pro školskou oblast jsou mými partnery pro organizování seminářů agentura Paris Karviná a dále Středisko služeb školám Brno. Cílovou skupinou jsou zejména ekonomové a účetní příspěvkových organizací a zaměstnanci obcí a měst, kteří vykonávají veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Většina seminářů je akreditována příslušným ministerstvem.  

Účastníci seminářů obdrží kromě kávy a občerstvení:

- písemné osvědčení o absolvování

- podrobný písemný materiál

- a zpravidla také CD s materiálem a doprovodnými soubory.   

Aktuální informace o jednotlivých kurzech jsou uvedeny na stránkách pořadatelů: tsmvyskov a paris-karvina

Podrobný obsah kurzů

Podrobné informace o všech kurzech najdete zde:  zde

Dotazy k seminářům a kurzům

Děkuji Vám za dopředu zaslané dotazy, požadavky a podněty k probíráné problematice. Jsou pro mne velkou pomocí a díky jim mohu přizpůsobit každý kurz Vašim potřebám. Dotazy samozřejmě můžete pokládat i v průběhu kurzu a dávám jim prostor i po ukončení výkladu. Rovněž odpovídám také na elektronické dotazy a podněty zaslané po skončení kurzu.

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode