Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

13.07.2020 14:52

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2019: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zprava_2019_Informace-o-zavaznych-zjistenich-z-vykonanych-financnich-kontrol.pdf Z materiálu vybírám:Použité praktiky u...
18.05.2020 10:40

Návratná finančních výpomoc ÚSC poskytnutá vlastní příspěvkové organizaci se nezveřejňuje

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko, že povinnost zveřejňovat návratné finanční výpomoci se nevztahuje na výpomoci poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím:...
15.05.2020 13:39

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí ČR vydalo druhou verzi příručky k zadávání informací o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do počítačového modulu. Materiál je k dispozici na stránkách ministerstva: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Manual_2020-05-15_Uzivatelska-prirucka-MZZ-v2.pdf .
19.04.2020 09:00

Dotace jen s občankou a na jedno kliknutí

Kvůli obavám ze zneužití úřady zaplevelují dotační programy nesmyslnými podmínkami... Evropská komise má velkou snahu zjednodušit pravidla pro čerpání dotací. Je velmi důležité, aby jí v tom šla naproti také česká byrokracie. Systém čerpání evropských (ale i národních) dotací je u nás bohužel...
25.03.2020 17:54

Metodická pomůcka pro účtování roušek a dalších osobních ochranných prostředků pořizovaných a pozbývaných v souvislosti s koronavirem

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Metodickou pomůcku k účtování některých zásob v souvislosti s usnesením vlády č. 187 ze dne 9. března 2020 k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické...
16.03.2020 10:57

!!!Březnové semináře se odkládají!!!

Až do minulého týdne proběhly všechny mé semináře bez jakýchkoliv problémů a omezení. Ve druhé půli března ale s ohledem na současnou situaci v České republice již žádné semináře mít nebudu, a to bez ohledu na skutečnost, zda vláda země takové akce umožní konat, či nikoliv. Je to rozhodnutí...
28.01.2020 08:44

Vyšla novela vyhlášky k zákonu o finanční kontrole

V pondělí 27. 1. 2020 byla ve Sbírce zákonů České republiky s okamžitou účinností pod číslem 24/2020 Sb. zveřejněna novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38783 . Změna spočívá především v následujícím:-...
22.01.2020 11:35

MF ČR vydalo vzorovou směrnici pro DSO

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách dvě varianty vzoru směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/metodicky-pokyn-chj-c-9-vzorova-smernice-37203/ . Upozorňuji, že se jedná pouze o vzory, nejde tedy...
07.01.2020 12:03

Informace k vyplnění zprávy o výsledcích finančních kontrol - 28. 1. 2020 aktualizováno

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Informace k vyplnění zprávy o výsledcích finančních kontrol:Informativní dopis rozeslaný orgánům veřejné správy https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Material_2020-01-06_CHJ-Informativni-dopis-rozeslany-organum-verejne-spravy.pdf Formulář...
07.01.2020 09:17

Závažná zjištění - metodika MF ČR

Ministerstvo financí ČR vydalo Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol, ve kterém srozumitelně a přehledně vysvětluje, co jsou závažná zjištění, kdo a jak je podává:...

Fotografie použita dle Creative Commons Maria Eklind 

Vytvořte si web zdarma!Webnode