Ing. Petr Sikora - školení a kurzy

Aktuality

16.01.2019 07:55

Seriál o pracovním právu

V Lidových novinách je v současné době zveřejňován seriál Právo v práci. V úterý 22. 1. 2019 se bude věnovat pracovněprávní odpovědnosti a náhradě škod a bude také zahrnovat článek o dohodách o odpovědnosti za svěřený majetek. O seriálu informuje deník na stránkách věnovaných...
07.01.2019 10:08

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole

1. 1. 2019 nastala účinnost vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole.Novela přináší změnu (zjednodušení) rozsahu a struktury roční zprávy                  o...
19.12.2018 12:13

Účastníci semináře k dotacím v Ostravě 3. 12. 2018 obdrželi zastaralý vzor protokolu

Na semináři Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst obdrželi účastníci zastaralý vzor protokolu o výsledku kontroly příjemce dotace (odkazoval na zrušený zákon o státní kontrole). Za tuto chybu se moc omlouvám a dávám k dispozici aktuální vzor: Protokol - příjemce dotace.pdf
26.11.2018 11:25

Novelu zákona o finanční kontrole schválil kontrolní výbor PS PČR

Jak jsem již informoval, ministerstvo financí připravilo drobnou novelu zákona o finanční kontrole - viz článek Novela zákona o finanční kontrole: https://cms.financnikontrola.webnode.cz/news/novela-zakona-o-financni-kontrole/ . Novela má především rozšířit výčet orgánů veřejné správy o dobrovolné...
11.10.2018 10:05

Komentář k nové metodice ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo novou metodiku k vnitřní (řídící) kontrole:Stanovisko CHJ č. 6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetkuhttps://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2018/stanovisko-chj-c-6-2018-k-prubehu-ridici-33029/Stanovisko nekomentuji, protože se...
11.09.2018 13:15

Registr ekonomických subjetků a příspěvkové organizace

V průběhu semináře Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace, který se konal 10. 9. 2018 v Českých Budějovicích, jsem byl upozorněn, že jsem do výkladu nezahrnul problematiku registru ekonomických subjektů. Během semináře jsem slíbil, že připravím na toto téma článek na webových stránkách... Z...
05.08.2018 08:12

Interní auditoři asi nebudou muset mít "ZOS"

Ministerstvo vnitra by mělo v nejbližší době předložit návrh novely vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti, který by vyčlenil interní audit z okruhu agend, k jejichž výkonu je nutná zkouška odborné způsobilosti. Více o tom článek na webu ministerstva financí:...
01.08.2018 15:38

Elektronické záznamy o vnitřní kontrole - stanovisko MF ČR

Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k problematice elektronického způsobu schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů. Nejprve uvádím zmíněné stanovisko a následně citaci příslušných ustanovení prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Neubráním...
25.07.2018 15:45

Senát schválil zrušení povinného přijímání dvouletých dětí do mateřských škol

Ve čtvrtek 19. 7. 2017 schválil Senát Parlamentu ČR poslanecký návrh novely školského zákona, a to usnesením č. 467 v hlasování č. 55. Návrh mimo jiné ruší povinnost přijímat dvouleté děti od 1. září 2020 do mateřských škol. Nelze než tuto změnu přivítat. Změna zákona je...
21.06.2018 13:11

Nová metodika ODK - Kontrolní zjištění v protokolu

Na webu Ministerstva vnitra ČR bylo zveřejněno Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2018  - Kontrolní zjištění v protokolu o kontrole dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů:...